Olgugi et fotod sünnivad läbi objektiivi, ei peegelda nad kunagi üheselt objektiivset tegelikkust, rääkimata fotol olijate kogemusest. Pildi tegija ja selle vaataja vaatepunktid erinevad oluliselt nii teineteisest kui pildistatu omast. Samas peaksid asjatundlikku tõlgendusse olema kaasatud kõik mainitud osapooled. Nagu iga kunstiteose puhul, on ka fotograafia puhul tegu paljutähenduslikkuse ja mitmehäälsusega… Öeldu kehtib ka n-ö amatöörfotode kohta.

Fotograafi huvi võib olla näiteks keskendatud etnograafilisele tegelikkusele, perekondlikele seikadel või hoopis poliitilistele aspektidele. Fotovaliku tegija hoiakud võivad olla etnograafiliselt rekonstrueerivad, ”muinsusi” väärtustavad või hoopis ajakajalised-poliitilised. Valdav osa selle näituse fotodest pärinevad perealbumitest, mis peegeldavad ühe rahvarühma elu omamoodi "rahvapärase kroonikana".

Käesoleval valikul on olnud kaks põhikriteeriumit: 1) järgida lineaarset ajaloolist järgnevust kümnendist kümnendisse saja aasta jooksul; 2) lähtuda võimalikul palju ajaloo kogeja kaasaegsest vaatepunktist, n-ö rohujuuretasandilt.

Suurepärases koostöös fotokunstnik Herkki Erich Merilaga sündis tasakaalus süntees ajastuomase pildiesteetika, perekonnaloolise sisu ja üldisema ajalooprotsessi vahel.

Näitus "Ingerisoomlaste 100 aastat" sisaldab 12 polümeertahvlit mõõdus 60x80 cm ja lisaks 6 tekstitahvlit ajalooperioodide lühikirjeldustega. Tahvlitel on fotod koos pildiallkirjade ja ajalooepisoode selgitavate saatetekstidega.